3 grudnia 2017r. w salce katechetycznej użyczonej Fundacji przez Proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu o godzinie 11:30 odbył się Dzień otwarty dla Sąsiada. Na spotkaniu rozdano ulotki informacyjne, balony i gadżety, rozmawiano z mieszkańcami. Zorganizowano mały poczęstunek. Ekspert merytoryczny opowiedział mieszkańcom o realizowanym projekcie. Na potrzeby spotkania specjalista ds. organizacyjnych przygotował prezentację multimedialną dot. działalności Fundacji oraz znaczenia edukacji dla dzieci. Wśród uczestników były osoby żywo zainteresowane działaniami na rzecz społeczności lokalnej, na co przedstawiciele Fundacji również odpowiedzieli.

Spotkanie dla mieszkańców