4 i 8 grudnia 2017r. odbyły się zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu. Brały w nim udział dwie szóste klasy.  Grupy zostały wybrane w porozumieniu z Panią wicedyrektor i specjalistą ds. organizacyjnych. Zajęcia zostały przeprowadzone pod nazwą „Mały ekonomista”. Dzieci przygotowywały m. in. makietę własnego przedsiębiorstwa, która miała być później oceniona przez nauczyciela techniki. Prowadzącą była Pani Olga Stefko, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Towarzyszył jej specjalista ds. organizacyjnych oraz opiekun klasy.

Zajęcia „Mały ekonomista”