Po spotkaniu w Poznaniu

23 lutego 2017 roku członkowie AKADEMII LIDERÓW SPOŁECZNYCH zaprosili nauczycieli do udziału w Kawiarence Obywatelskiej do Bramy Poznania ICHOT. Kawiarenka zatytułowana  „Społeczne vademecum nauczyciela, czyli o działalności fundacji i stowarzyszeń przy placówkach oświatowych” poświęcona była problematyce szeroko rozumianej aktywności nauczycielskiej

Mapa aktywności

21 lutego 2017 w Witkowie odbyła się kawiarenka obywatelska na temat „Witkowo: Mapa aktywności lokalnych organizacji społecznych”. Do udziału zaproszeni zostali reprezentanci organizacji pozarządowych z terenu Gminy Witkowo, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz miejscowe media. Podczas kawiarenki uczestnicy mieli okazję zaprezentować