Projekt pn. „Biznes- Innowacje-NGO, czyli BINGO” realizowany był od 1.09.2011 r. do 31.08.2014 r.

Celem projektu było zwiększenie wsparcia dla funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne przez wypracowanie modelu zarządzania i włączenie go do polityki.

W ramach projektu wypracowany został Model Zarządzania Organizacją Pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą BINGO. Model  został opisany w drukowanym Poradniku oraz umieszczony w Internecie w postaci narzędzia (bingo.pisop.org.pl).

Model został wypracowany w wyniku licznych działań tj.:

  • badań (m.in. ankietowe, fokusowe), na podstawie których stworzona została mapa faktycznych trudności związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem społecznym
  • opracowania strategii wdrażania produktu i rekomendacji dot. zarządzania i adaptacji do warunków rynkowych przedsiębiorstw społecznych
  • testowania wypracowanego modelu zarządzania na wybranej próbie podmiotów
  • spotkań, konferencji upowszechniających.

Głównym realizatorem projektu było Stowarzyszenie Centrum PISOP. Fundacja pełniła w nim rolę partnera i odpowiadała za przeprowadzenie badań społecznych na temat działalności gospodarczej prowadzonej przez wielkopolskie organizacje pozarządowe.

Projekt był dofinansowany ze środków Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:
Publikacja pt. „Organizacja 2.0. Jak zarządzać organizacją pozarządową prowadzącą działalność gospodarczą?”

Biznes- Innowacje-NGO, czyli BINGO