Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju powstała na początku 2009 r. na bazie doświadczeń i obserwacji osób działających na rzecz rozwoju III sektora oraz rozwoju lokalnego i regionalnego w Wielkopolsce.

Celem głównym Fundacji jest szeroko pojęty rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważonego rozwoju. Za kluczowe zadanie Fundacja stawia sobie realizację przedsięwzięć wzmacniających funkcjonowanie wszelkich inicjatyw społecznych, zwłaszcza tych sprzyjających rozwojowi lokalnemu i kapitału ludzkiego, badań społecznych oraz ewaluacji aktywności obywatelskiej.

Fundacja prowadzi działania na rzecz zwiększania aktywności obywateli we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Pragnie wzmacniać oraz upowszechniać te aspekty, które są niezbędne przy realizacji przedsięwzięć społecznych.

Obecnie główne działania Fundacji skupiają się na: wsparciu w realizacji monitoringu i ewaluacji projektów społecznych oraz działalności szkoleniowej.

Zapraszamy do współpracy!