Z początkiem września fundacja rozpoczęła realizację projektu Ogrody pełne edukacji, którego głównym celem jest zwiększenie działań na rzecz wzmocnienia edukacji na Osiedlu Ogrody w Poznaniu. Projekt jest dofinansowany ze środków Urzędu miasta Poznania.

Planujemy realizację następujących zadań:

  1. Spotkania w placówkach 

Podczas spotkań opowiemy o projekcie, zaprosimy do udziału w spotkaniu grupy roboczej. Przygotujemy także kwestionariusze dla rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkola badające poziom wiedzy nt. współpracy międzyszkolnej oraz zapotrzebowanie w kierunku inicjatyw edukacyjnych dla uczniów.

  1. Spotkanie grupy roboczej

Kontynuując diagnozę potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek na terenie Osiedla Ogrody, zorganizujemy spotkanie z przedstawicielami tychże placówek oraz z rodzicami uczniów. Na podstawie zebranych wcześniej kwestionariuszy oraz rozmów przeprowadzonych podczas indywidualnych spotkań, wspólnie wypracujemy pomysł na wsparcie edukacji, rozwój pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z uwzględnieniem współpracę między placówkami.

  1. Inicjatywy edukacyjne

Rezultatem pracy grupy roboczej będzie wypracowanie pomysłów na inicjatywy edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Będziemy kłaść nacisk na odejście od tradycyjnych form edukacji i skupimy się na metodach edukacji pozaformalnej. Zaproponowane przez nas inicjatywy będą miały charakter aktywnych, integracyjnych, angażujących, a przede wszystkim rozwijających pasje przedsięwzięć.

Ogrody pełne edukacji