Fundacja NIWA zakończyła realizację projektu Wspólnie i aktywnie na Chwaliszewie. Projekt trwał od 1 listopada do 31 grudnia 2017r.

Udało nam się osiągnąć następujące cele:

  • integrowanie lokalnej społeczności tj. mieszkańców i liderów społecznych z terenu Chwaliszewa,
  • nawiązanie współpracy z  lokalnymi liderami działającymi w okolicy, oraz placówkami edukacyjnymi,
  • zwiększenie działań na rzecz budowania lokalnej wspólnoty, poprzez zapewnienie przestrzeni do dyskusji i spotkań.

W czasie trwania projektu zostało zrealizowanych kilka przedsięwzięć, były to m.in.:

  • 5 grudnia 2017r. – spotkanie dla przedstawicieli lokalnych fundacji, stowarzyszeń i placówek edukacyjnych w Bibliotece Raczyńskich filia nr 11 przy ul. Chwaliszewo 17/23 w Poznaniu.
05.12.2017r.

 

  • dwa spotkania dla mieszkańców – podczas Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 82 w Poznaniu (8 listopada 2017r.) oraz w salce katechetycznej przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu (3 grudnia 2017r.)
03.12.2017r.

 

  • 4 i 8 grudnia 2017r. – zajęcia edukacyjne pn. Mały ekonomista dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 82 im. Przemysła I w Poznaniu.
04 i 08.12.2017r.

 

  • 6 grudnia 2017r. – spotkania dla mieszkańców.
06.12.2017r.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w projekcie. W szczególności dziękujemy za współpracę filii Biblioteki Raczyńskich nr 11, Szkole Podstawowej nr 82 oraz Kościołowi pw. Wszystkich Świętych.

Podsumowanie projektu