Serdecznie zapraszamy Państwa, jako przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji oraz aktywnych mieszkańców działających w okolicach Chwaliszewa, do udziału w spotkaniu na temat tworzenia projektów.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia w godzinach 15:00 – 18:00 w siedzibie Biblioteki Raczyńskich filii nr 11 w Poznaniu.

Celem spotkania jest wprowadzenie uczestników w tematykę tworzenia projektów.

W programie omówione zostaną podstawowe elementy projektu tj.:

  • cykl tworzenia projektu,
  • analiza problemu,
  • cele projektu,
  • opis działań w projekcie,
  • określanie rezultatów,
  • tworzenie harmonogramu,
  • tworzenie budżetu projektu.

Praktyczne ćwiczenia pomogą w  prawidłowym wypełnianiu wniosku projektowego oraz uniknięciu najczęściej popełnianych błędów.

Spotkania poprowadzi specjalista Stowarzyszenia Centrum PISOP.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu można przesyłać, najpóźniej do 30 listopada, mailem na adres: fundacja@fundacjaniwa.pl.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji o spotkaniu udziela Łukasz Wrzaskowski pod nr tel. 61/851 91 34.

Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania.

Warsztaty z tworzenia projektu