Projekt pn. „Wielkopolanki na START!” realizowany był od 1.05.2011 r. do 30.04.2012 r.

Celem było zwiększenie działań na rzecz podmiotowości społecznej i udziału w pełnieniu istotnych ról w życiu publicznym min. 100 kobiet liderek, w szczególności z obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu:

  • przeprowadzona została kompleksowa analiza potrzeb i barier w zakresie podmiotowości społecznej kobiet z terenów wiejskich
  • lokalne liderki zorganizowały imprezy lokalne flash moby, zbiórki publiczne na rzecz inicjatyw sąsiedzkich, biesiady sąsiedzkie, pikniki rodzinne
  • publikowane były artykuły promujące udział kobiet w życiu publicznym.

Projekt był dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do pobrania: Publikacja pt. „Wielkopolanki na start!”

Wielkopolanki na START!