Projekt pn. „Wielkopolska Karta Rodziny” realizowany był w okresie od 15.07.2015 r. do 30.11.2015 r.

Projekt kierowany był do przedsiębiorców, instytucji i organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego.

Celem projektu było upowszechnianie (wśród rodzin wielodzietnych z Wielkopolski oraz min. 500 instytucji działających na tym terenie) informacji o korzyściach z zakresu przystąpienia do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Cel został osiągnięty poprzez:

  • upowszechnianie informacji podczas osobistych spotkań z instytucjami na terenie Wielkopolski, spotkań grupowych, rozmowy telefoniczne
  • wysyłkę mailową do około 680 instytucji
  • zorganizowanie Plebiscytu pn. „Pionierzy Wielkopolskiej Karty Rodziny”
  • zamieszczanie informacji na utworzonym profilu na portalu Facebook
  • publikowanie artykułów w prasie i internecie, wsparcie partnerów projektowych (Stowarzyszenie Lepszy Świat; Fundacja Młodzi w uzależnieniu) przy działaniach promocyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Lista Partnerów Wielkopolskiej Karty Rodziny dostępna jest na stronie: http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/.

Wielkopolska Karta Rodziny