Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju zaprasza do udziału w nowym projekcie pn. „Wspólnie i aktywnie na Chwaliszewie”, realizowanym od 1.11.2017 do 31.12.2017 roku w Poznaniu.

Celem projektu jest zwiększenie integracji społeczności lokalnej Chwaliszewa i okolic, nawiązanie współpracy z  lokalnymi liderami działającymi w okolicy, oraz placówkami edukacyjnymi, poznanie mieszkańców i diagnoza ich potrzeb.

W ramach projektu planowane są m.in. takie działania jak:

  1. Spotkanie dla lokalnych liderów

W celu zbadania potrzeb edukacyjnych okolic Chwaliszewa Fundacja zaprosi do dyskusji przedstawicieli działających w tej okolicy organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji. Wspólnie z liderami zaplanowane zostaną działania, które warto by podjąć, żeby uatrakcyjnić ofertę dla najmłodszych mieszkańców. Planowany jest także krótki warsztat np. z tworzenia projektu, współpracy z wolontariuszami, czy dobrych praktyk działań edukacyjnych.

Po więcej informacji kliknij tutaj. 

  1. Spotkanie dla mieszkańców

W ramach projektu planowane jest także spotkanie z mieszkańcami, w tym rodzicami, w celu podyskutowania o ofercie edukacyjnej dla najmłodszych, sposobach rozwijania pasji i zainteresowań u dzieci. Podczas spotkania zaprezentowane będą przykłady projektów edukacyjnych, które posłużą jako inspiracja do podobnych działań.

  1. Zajęcia dla dzieci

Fundacja zorganizuje 2 zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 16 lat, pt. „Mały ekonomista”. Podczas zajęć prowadzonych w formie 2-3 godzinnego warsztatu dzieci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z ekonomią, dowiedzą się jak ekonomia wiąże się z codziennym życiem.

  1. Dzień sąsiada

W ramach przedsięwzięcia Fundacja zorganizuje Dzień sąsiada na, który zaproszeni będą mieszkańcy Chwaliszewa i okolic.  W ramach spotkania zaprezentowana będzie działalność Fundacji, przedstawione będą efekty projektu oraz najbliższe plany na przyszłość. Celem zadania jest wspólna integracja mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Wspólnie i aktywnie na Chwaliszewie