Miło nam poinformować, że Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju rozpoczyna realizację projektu  „Wspólnie i aktywnie na Chwaliszewie 2”, który jest kontynuacją działań podjętych w czwartym kwartale 2017 roku i odpowiada na problem niewystarczającej ilości działań na rzecz integracji i rozwoju społeczności Chwaliszewa i okolic, które pozwoliłyby nawiązać współpracę między działającymi tam organizacjami, instytucjami oraz mieszkańcami i przyczynić się do budowania wspólnego dobra, samorozwoju mieszkańców, zwiększenia ich aktywności i rozwoju tej części Poznania. Kierujemy go do całej społeczności Chwaliszewa w różnym wieku, mieszkańców, reprezentantów różnych organizacji i instytucji. Tematem wokół którego chcemy integrować lokalną społeczność będzie edukacja, rozwój pasji i zainteresowań  mieszkańców.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 1. Spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji/instytucji – organizacja wizyt
  w placówkach edukacyjnych i organizacjach, instytucjach, przedstawienie efektów
  i wniosków z poprzedniego projektu, zbadanie aktualnych potrzeb edukacyjnych dzieci
  i młodzieży.
 2. Spotkania na Chwaliszewie 75 – organizacja 3 spotkań dla przedstawicieli placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych działających w okolicach Chwaliszewa oraz dla mieszkańców. Tematy spotkań zostaną doprecyzowane podczas wcześniejszych rozmów
  z mieszkańcami i przedstawicielami instytucji. Oprócz części merytorycznej, poświęconej wybranemu tematowi, uczestnicy będą mogli porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, zaprezentować własne działania.
 3. Warsztaty międzypokoleniowe – Fundacja chcąc zachęcić do integracji i  pogłębienia więzi dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, proponuje wspólne aktywne spędzanie czasu. W tym celu zachęca do udziału w 2 warsztatach międzypokoleniowych, które poprzez naukę i zabawę pozwalają cieszyć się rodzinom wspólnie spędzonym czasem. Warsztaty pozwolą zweryfikować obszary zainteresowań uczestników. Przykładowe tematy spotkań warsztatowych to m.in. : biotechnologia, logistyka, dziennikarstwo.
 4. Wyzwania dla młodzieży – to alternatywa do zajęć w szkołach i spędzania czasu przed komputerem, proponujemy młodzieży z okolic Chwaliszewa wizytę w escaperoomie – miejscu w którym ciekawość i chęć rozwikłania zagadek przeplata się ze zdobywaną przy tej okazji wiedzą

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Wspólnie i Aktywnie na Chwaliszewie II
Tagi: