Informacje projektowe
O edukacji na Ogrodach

10 października 2018r. odbyło się spotkanie zaplanowane w ramach projektu Ogrody pełne edukacji. Korzystając z gościnności Przedszkola nr 30 Mały Olimpijczyk, przedstawiciele placówek edukacyjnych Osiedla Ogrody oraz Stowarzyszenia Mały Olimpijczyk wzięli udział w spotkaniu dotyczącym potrzeb...

Informacje projektowe
Zajęcia „Mały ekonomista”

4 i 8 grudnia 2017r. odbyły się zajęcia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 82 w Poznaniu. Brały w nim udział dwie szóste klasy.  Grupy zostały wybrane w porozumieniu z Panią wicedyrektor i specjalistą ds. organizacyjnych. Zajęcia zostały przeprowadzone pod nazwą „Mały ekonomista”. Dzieci...

Informacje projektowe
Informacje projektowe
Spotkanie dla lokalnych liderów 05.12.2017r.

Spotkanie dla lokalnych liderów w Bibliotece Raczyńskich 5 grudnia 2017 r. dzięki uprzejmości Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Chwaliszewo 17/23 Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju zorganizowała spotkanie dla lokalnych liderów, w którym wzięli udział m. in. Pani Katarzyna Kostańska wicedyrektor...

Informacje projektowe
Spotkanie dla mieszkańców

3 grudnia 2017r. w salce katechetycznej użyczonej Fundacji przez Proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świętych w Poznaniu o godzinie 1130 odbył się Dzień otwarty dla Sąsiada . Na spotkaniu rozdano ulotki informacyjne, balony i gadżety, rozmawiano z mieszkańcami. Zorganizowano mały poczęstunek....

Informacje projektowe
Warsztaty z tworzenia projektu

Serdecznie zapraszamy Państwa, jako przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji oraz aktywnych mieszkańców działających w okolicach Chwaliszewa, do udziału w spotkaniu na temat tworzenia projektów. Spotkanie odbędzie się 5 grudnia w godzinach 1500 – 1800 w siedzibie Biblioteki...

Informacje projektowe
Rozeznanie cenowe nr 1/NIWA/2017 na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych

Zapraszamy do składania formularzy ofertowych do rozeznania cenowego nr 1/NIWA/2017 na przeprowadzenie prac remontowobudowlanych w lokalu zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Chwaliszewo 7476 w terminie od 21.08.2017r. do 31.10.2017r. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi...

Informacje projektowe
Do Startu! Gotowi? Start!

Od 1. marca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Fundacja NIWA realizowała projekt pn. „Do Startu! Gotowi? Start!”. Jego celem było zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Wielkopolski w życiu publicznym, poprzez wyłonienie i edukację 40 liderów w zakresie skutecznego działania w przestrzeni publicznej,...