Od 1. marca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Fundacja NIWA realizowała projekt pn. „Do Startu! Gotowi? Start!”.

Jego celem było zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Wielkopolski w życiu publicznym, poprzez:

wyłonienie i edukację 40 liderów w zakresie skutecznego działania w przestrzeni publicznej,

zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich 200 Wielkopolan.

Projekt skierowany był głównie do przedstawicieli środowisk społecznych, zainteresowanych współuczestniczeniem w życiu publicznym, tj.: przedstawicieli placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, urzędów, nauczycieli, działaczy społecznych i innych – cieszących się szacunkiem społeczności lokalnej aktywnych mieszkańców Wielkopolski.

Do czerwca 2017 roku zrealizowane zostały następujące działania ujęte w 3 bloki:

  • DO STARTU! to czas poświęcony upowszechnianiu idei projektu oraz zaangażowaniu do współpracy partnerów lokalnych tj. Centrów Organizacji Pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Młodzieżowych Domów Kultury, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Pełnomocników NGO i innych. Na tym etapie wyłoniliśmy również 40 uczestników projektu, a cyklem 5 artykułów rozpoczęliśmy promocję projektu na łamach Gazety Wyborczej.
  • GOTOWI? – Działania w ramach bloku pn. Gotowi? służyły edukacji liderów społecznych poprzez cykl szkoleniowo-doradczy. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy projektu mogli skuteczniej się angażować w partycypację w sprawy publiczne, a ich nowe umiejętności pozwoliły im aktywnie działać w środowisku i pełnić rolę liderów społeczności lokalnych.
  • START! – Działania zaplanowane w ramach bloku Start! pozwoliły na zwiększenie kompetencji społecznych i obywatelskich 200 mieszkańców Wielkopolski. W ramach tego bloku mieszkańcy podnieśli swoją wiedzę w zakresie możliwych narzędzi partycypacji publicznej, ale także zweryfikowali ją w praktyce. To wszystko za sprawą liderów, którzy na terenie Wielkopolski zorganizowali 9 kawiarenek obywatelskich i 5 Wydarzeń lokalnych z udziałem właśnie mieszkańców naszego województwa.

Zachęcamy Państwa do poznania naszych liderów!