Informacje projektowe Warsztaty on-line
  • 26 sierpnia 2020

Warsztaty on-line

Fundacja Niwa zakończyła realizację projektu Rodzinnie i aktywnie bez wychodzenia z domu - spotkania zdalne w ramach Poznańskich Dni Rodziny on-line. Zaplanowane zadania realizowaliśmy przede wszystkim w okresie wakacyjnym w formie zdalnych spotkań o charakterze integracyjnym i edukacyjnorekreacyjnym, które były ciekawym wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców/opiekunów. Spotkania były dostosowane do rodzin z dziećmi w różnym wieku i przebiegały w następujących formach:

- W ŚWIECIE CISZY, 2 spotkania on-line z zakresu uświadamiania potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności głuchych i niedosłyszących. Uczestnicy dowiedzieli się jak nawiązać kontakt z osobą która nie słyszy, poznali fakty i mity o języku migowym oraz wzięli udział w warsztacie związanym z podstawowymi formami grzecznościowymi, przedstawieniem się, alfabetem i  zwrotami w języku migowym. Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Misiewicz - tłumaczka języka migowego, członkini Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA I JEJ WPŁYW NA ZDROWIE, 3 spotkania on-line i warsztaty ekologiczne dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Podczas każdego ze spotkań rozmawialiśmy o ekologicznych postawach, rozwiązywaliśmy wspólnie krótki quiz dotyczący ekologicznych ciekawostek oraz przygotowaliśmy ekologiczne kule do kąpieli i pasty do zębów. Założyliśmy przygotowanie 30 zestawów warsztatowych dla uczestników, jednak zainteresowanie zajęciami i środki projektowy pozwoliły nam przygotować 32 zestawy, które można było odebrać z siedziby naszej Fundacji.  Zajęcia prowadziła Anna Lewandowska - przedstawicielka Fundacji Niwa, doświadczona w organizowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży.

- POTRAFIĘ POMÓC,  spotkanie on-line dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy – podczas spotkania omówiono sposoby reagowania m.in. w przypadku uszkodzeń ciała, opatrywanie ran, postępowanie z osoba nieprzytomną, reagowanie w przypadku udławienia się małego dziecka.  Zajęcia prowadziła Pani Ania Szymkowiak – prezeska Fundacji Akceptacja.

AKTYWNIE PRZED MONITOREM, 2 spotkania on-line dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Zorganizowaliśmy w treningi poprawiające nasze zdolności fizyczne. Po krótkiej rozgrzewce wspólnie z prowadzącą uczestnicy wykonali zestaw prostych ćwiczeń, które powinny znajdować się w planie dnia każdej osoby, której zależy na zdrowiu. Treningi poprowadziła Maria Robaszyńska - przedstawicielka Fundacji Niwa, pasjonatka aktywnego stylu życia i regularnych ćwiczeń.


Nagrania z warsztatów dostępne są na portalu facebook: Centrum Edukacji Heweliusz

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami *Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania