Informacje projektowe
  • 28 lutego 2017
Mapa aktywności

21 lutego 2017 w Witkowie odbyła się kawiarenka obywatelska na temat „Witkowo Mapa aktywności lokalnych organizacji społecznych”. Do udziału zaproszeni zostali reprezentanci organizacji pozarządowych z terenu Gminy Witkowo, przedstawiciele lokalnych instytucji oraz miejscowe media. Podczas...

Informacje projektowe
  • 28 lutego 2017
Po spotkaniu w Poznaniu

23 lutego 2017 roku członkowie AKADEMII LIDERÓW SPOŁECZNY CH zaprosili nauczycieli do udziału w Kawiarence Obywatelskiej do Bramy Poznania ICHOT. Kawiarenka zatytułowana  „ Społeczne vademecum nauczyciela, czyli o działalności fundacji i stowarzyszeń przy placówkach oświatowych” poświęcona...

Informacje projektowe
  • 28 lutego 2017
Aktywny senior w Czerwonaku

Kto powiedział, że seniorzy powinni siedzieć w domu? Coraz częściej jesień życia to doskonały czas na realizację swoich pasji i zainteresowań. O tym jak poprawić jakość życia seniorów będzie można podyskutować podczas Kawiarenki obywatelskiej , która odbędzie się 10 marca o godz. 15.30 w...

Informacje projektowe Pasje łączą pokolenia
  • 20 lutego 2017
Pasje łączą pokolenia

Co najskuteczniej potrafi połączyć pokolenia? Oczywiście wspólne pasje! Zapraszamy młodzież z Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie oraz seniorów ze śremskich organizacji pozarządowych do udziału w Kawiarence obywatelskiej pn. „Pasje łączą pokolenia”. Kawiarenka odbędzie...

Informacje projektowe Społeczne vademecum nauczyciela
  • 17 lutego 2017
Społeczne vademecum nauczyciela

Jakie korzyści przynosi nauczycielom działalność w organizacjach pozarządowych? Zapraszamy do udziału w Kawiarence obywatelskiej, która odbędzie się 23 lutego w Poznaniu. Ponad 40% organizacji pozarządowych prowadzi działalność edukacyjną. Najczęściej polega ona na prowadzeniu dodatkowych zajęć...