Fundacja w okresie 01.09.2018 r.  – 30.11.2018 r. realizowała projekt „Ogrody pełne edukacji” dofinansowany ze środków Miasta Poznania.

Działania projektowe miały miejsce  w placówkach edukacyjnych na osiedlu Ogrody, inicjatywy edukacyjne – w siedzibie Fundacji lub w placówkach edukacyjnych. W nasze działania włączyliśmy przede wszystkim społeczność lokalną Osiedla Ogrody – dzieci i młodzież uczęszczającą do tamtejszych placówek edukacyjnych, a także przedstawicieli tychże placówek – dyrekcję, nauczycieli, rodziców uczniów.

  1. Spotkania w placówkach edukacyjnych i lokalnych NGO - uczestnikom spotkań (dyrekcji/przedstawicielom Stowarzyszenia) opowiedzieliśmy o idei projektu oraz zaprosiliśmy do udziału w spotkaniu grupy roboczej. Rozdaliśmy też kwestionariusze dla rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół i przedszkoli, badające poziom wiedzy nt. współpracy międzyszkolnej oraz zainteresowanie dodatkowymi formami edukacji.
  2. Spotkanie planujące- podczas rozmów pracowaliśmy nad pomysłem wsparcia edukacji, rozwoju pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży. Zaplanowaliśmy 3 inicjatywy edukacyjne. Staraliśmy się kłaść nacisk na odejście od tradycyjnych form edukacji i skupienie się na metodach edukacji pozaformalnej.
  3. Zorganizowanie inicjatyw – wydarzenia miały charakter aktywnych, integracyjnych i angażujących przedsięwzięć. W ich realizację zostali włączeni zarówno uczniowie, przedstawiciele placówek oraz rodzice.
  • Pierwszą inicjatywą były warsztaty dla przedszkolaków oraz ich rodziców wprowadzające do świata fizyki. Zajęcia aktywizowały i motywowały dzieci do działania oraz pobudzały wszystkie zmysły
  • Drugą inicjatywę przygotowaliśmy dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jej uczestnicy wraz z zainteresowanymi opiekunami wzięli udział w warsztatach fizyczno-chemicznych podczas których w ciekawy i niekonwencjonalny sposób zostali wprowadzeni w świat nauki oparty na doświadczeniu.
  • Dla IV LO przewidzieliśmy ostatnią z inicjatyw- zorganizowaliśmy dla jednej z klas LO zajęcia prezentujące branżę logistyczną. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi pojęciami z dziedziny logistyki i pracy logistyka oraz perspektywami pracy w zawodzie. Uzupełnieniem zdobytej wiedzy był udział w wizycie studyjnej w przedsiębiorstwie branży logistycznej – Raben. Podczas wizyty uczestnicy wraz z wychowawczynią wzięli udział w prezentacji dotyczącej działalności przedsiębiorstwa oraz zapoznali się od strony technicznej z funkcjonowaniem firmy – m.in. zostali oprowadzeni po magazynie, poznali system zabezpieczeń oraz dział usług dodanych.