W trakcie realizacji
Wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy

Projekt wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy jest realizowany ze środków przekazanych przez firmę Franklin Templeton . Partnerami Fundacji w tym przedsięwzięciu są Stowarzyszenie Centrum PISOP, Fundacja im. Julii Woykowskiej, FundacjaTak dla Samodzielności, Fundacja Nordoff Robins...

Miniatura
W trakcie realizacji
Poznańskie Centrum NGO

Wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału istniejącego już III sektora i wolontariatu na terenie miasta Poznania oraz stworzenie przestrzeni do integracji wewnątrz (NGO z NGO) i między sektorowej (NGO z jednostkami samorządu terytorialnego oraz...

Miniatura