Zakończone
ŁĄCZENIE DZIAŁAŃ MIĘDZYSEKTOROWYCH

W listopadzie 2022r. rozpoczęliśmy cykl 6 spotkań sieciujących poznańskie firmy zainteresowane współpracą z organizacjami społecznymi. Celem całego przedsięwzięcia jest zbliżenie sektora społecznego z sektorem biznesu poprzez organizację wspólnych spotkań, stworzenie okazji do wzajemnego poznania...

Miniatura
W trakcie realizacji
Wsparcie osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy

Projekt wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy jest realizowany ze środków przekazanych przez firmę Franklin Templeton . Partnerami Fundacji w tym przedsięwzięciu są Stowarzyszenie Centrum PISOP, Fundacja im. Julii Woykowskiej, FundacjaTak dla Samodzielności, Fundacja Nordoff Robins...

Miniatura
W trakcie realizacji
Poznańskie Centrum NGO

Wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału istniejącego już III sektora i wolontariatu na terenie miasta Poznania oraz stworzenie przestrzeni do integracji wewnątrz (NGO z NGO) i między sektorowej (NGO z jednostkami samorządu terytorialnego oraz...

Miniatura
Zakończone
Między sektorami

W połowie maja Fundacja rozpoczęła cykl 6 spotkań sieciujących poznańskie firmy zainteresowane współpracą z organizacjami społecznymi. Celem całego przedsięwzięcia jest zbliżenie sektora społecznego z sektorem biznesu poprzez organizację wspólnych spotkań, stworzenie okazji do wzajemnego poznania...

Miniatura
Zakończone
Ekonomia Społecznie

Ekonomia Społecznie – to tytuł kolejnego projektu realizowanego przez Fundację Niwa w okresie 01.06.2020 r – 30.11.2020 r. Zaplanowane działania kierowane będą przede wszystkim do dwóch grup odbiorców 1. Przedstawicieli firm działających na terenie Miasta Poznania  2. Przedstawicieli...

Miniatura
Zakończone
Warsztatownia Ekonomii Społecznej

Fundacja w okresie 01.06.2020r. 30.11.2020r. realizowała projekt Warsztatownia Ekonomii Społecznej . Głównym celem projektu było zwiększanie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla PES (podmioty ekonomii społecznej) w Poznaniu, poprzez promowanie ekonomii społecznej i lokalnych PES...

Miniatura
Zakończone
Rodzinnie i aktywnie bez wychodzenia z domu - spotkania zdalne w ramach Poznańskich Dni Rodziny on-line

Fundacja w okresie 25.05.2020 r.  – 12.08.2020 r. realizowała projekt Rodzinnie i aktywnie bez wychodzenia z domu spotkania zdalne w ramach Poznańskich Dni Rodziny online.   Głównym celem podejmowanych działań była integracja i wsparcie poznańskich rodzin wokół tematu edukacji oraz...

Miniatura
Zakończone
Na NIWIE zmian

Na NIWIE zmian pod taką nazwa Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju realizuje zadanie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 2030. Realizacja zadania ma na celu wzmocnienie działań Fundacji i jej rozwój poprzez ● wzmocnienia działalności statutowej poprzez...

Miniatura