C.A.M.P.  Chwaliszewo 75

CAMP - Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu -  obóz dla aktywnych liderów, grup nieformalnych, mieszkańców, członków stowarzyszeń, działaczy fundacji, rad osiedli, rad rodzicielskich, młodzieży i nie tylko.

Centrum powstało jako wspólna inicjatywa Centrum PISOP oraz Fundacji Niwa. Ideą i głównym celem jego funkcjonowania jest rozwój systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz aktywistów chcących rozwijać swoje kompetencje w obszarze działań społecznych na rzecz mieszkańców Poznania. 

CAMP to miejsce w którym można prowadzić szkolenia, warsztaty, spotkać się i podyskutować z innymi ludźmi o tym, jak można zmienić nasze otoczenie, rozwiązywać ważne problemy. CAMP to miejsce dla każdego, kto lubi ludzi którzy chcą zmieniać świat, którzy mają pomysły na działania społeczne, czasami zupełnie szalone.

Co cię czeka w CAMP?

- w CAMP będzie można się spotkać, prowadzić warsztaty, inne działania bez konieczności ponoszenia opłat na wynajem sal, czy organizacji spotkań w swoich domach (jak to często u społeczników bywa),

- warsztaty artystyczne, ekologiczne, emisji głosu, pierwszej pomocy, szkolenia dla wolontariuszy, liderów z tworzenia projektów, motywowania do działania, bezpłatne doradztwo prawne, księgowe dla organizacji – to tylko część z planowanych wydarzeń,

- w naszym obozie będą też rozmowy na tematy ważne, ale i trudne tj. bezdomność, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność, łamanie praw człowieka, zwierząt,

- będziemy wspierać ludzi w tworzeniu nowych stowarzyszeń, fundacji, wspierać grupy nieformalne w pozyskiwaniu pieniędzy na działania, organizacji zbiórek… Pomysłów mamy mnóstwo, mamy też specjalistów, ekspertów w CAMP, którzy służyć będą radą,

- u nas każdy będzie mógł zrealizować swój pomysł społeczny, zaplanować działania przy wsparciu innych społeczników,

- zapraszamy tu działaczy organizacji, młodzież, seniorów, studentów, rodziców, dzieci, Ciebie!

Zapraszamy do zapoznania się z animacją 

SPOTKAJMY SIĘ W CAMP!

www.facebook.com/107690807486506/videos/735754747321705