C.A.M.P.  Chwaliszewo 75

Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu

C.A.M.P. to wspólna inicjatywa Centrum PISOP oraz Fundacji Niwa. Ideą i głównym celem funkcjonowania Centrum jest rozwój systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, liderów lokalnych oraz aktywistów chcących rozwijać swoje kompetencje w obszarze działań społecznych na rzecz mieszkańców Poznania. C.A.M.P. to również miejsce przeznaczone dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie i poszukują przestrzeni do działania.

Organizujemy:
spotkania informacyjne
warsztaty nt. tworzenia projektów, pozyskiwania środków na działania społeczne, współpracy z firmami i JST, mobilizowania i aktywizowania ludzi do działania
szkolenia nt. tworzenia projektów, pozyskiwania środków na działania społeczne, zarządzania zespołem, wsparcia liderów lokalnych
konsultacje indywidualne wypełnionych ofert w ramach Konkursów ogłaszanych przez Centrum PISOP i podmioty zewnętrzne.
C.A.M.P. to również miejsce przeznaczone dla wszystkich mieszkańców, którzy chcą działać lokalnie i poszukują przestrzeni do działania. Główną zasadą funkcjonowania Centrum jest otwartość na każdego oraz współpraca przy realizacji działań społecznych.

Dlatego też stworzyliśmy wspólną przestrzeń pozarządową w C.A.M.P., której celem jest zapewnienie organizacjom pozarządowym miejsca do pracy i realizacji zadań zaplanowanych w ramach ich stałych działań oraz realizowanych przez nie projektów, bez konieczności „wynajmu” przestrzeni na dłuższy czas.