Bazując na własnym  doświadczeniu w ewaluacji projektów proponujemy Państwu konsultacje i wsparcie w badaniu ewaluacyjnym,  jak również przeprowadzenie ewaluacji.

• posiadamy doświadczony zespół ekspertów;
• dokonujemy rzetelnej analizy wyników ewaluacji;
• zadbamy o skonstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb i właściwości danej organizacji pozarządowej;
• realizacje badań ewaluacyjnych opieramy na narzędziach metodologicznych
• współpracujemy z takimi organizacjami jak DSIG oraz SPLOT;
• przygotujemy pakiety ewaluacyjne dostosowane do wymogów konkretnego konkursu.

OFERUJEMY:

 KONSULTACJE I WSPARCIE BADANIA EWALUACYJNEGO:
• wsparcie w stworzeniu planu ewaluacji;
• konsultacja dotyczące doboru metod i technik badawczych;
• konsultacja narzędzi badawczych lub ich opracowanie;
• konsultacja procesu zbierania danych i ich analizy;
• wsparcie w opracowaniu raportu;
• wsparcie przy wdrażaniu rekomendacji z ewaluacji.

 PRZEPROWADZENIE EWALUACJI:
• dobór metod i opracowanie narzędzi badawczych;
• właściwa realizacja badań;
• analiza wyników ewaluacji;
• przygotowanie rzetelnych wniosków i rekomendacji;
• opracowanie raportu;
• pomoc we wdrożeniu rekomendacji.

Zapraszamy do  współpracy!

Przeprowadzone badania i ewaluacje