Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju zakończyła realizację projektu pn. „Wspólnie i aktywnie na Chwaliszewie”, realizowanego od 1.11.2017 do 31.12.2017 roku w Poznaniu.

Celem projektu było zwiększenie integracji społeczności lokalnej Chwaliszewa i okolic, nawiązanie współpracy z  lokalnymi liderami działającymi w okolicy, oraz placówkami edukacyjnymi, poznanie mieszkańców i diagnoza ich potrzeb.

W ramach projektu zrealizowano m.in. takie działania jak:

  • Spotkanie dla lokalnych liderów

W celu zbadania potrzeb edukacyjnych okolic Chwaliszewa Fundacja zaprosiła do dyskusji przedstawicieli działających w tej okolicy organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji. Wspólnie z liderami zaplanowano działania, które warto podjąć, żeby uatrakcyjnić ofertę dla najmłodszych mieszkańców. Zorganizowano także krótki warsztat z tworzenia projektu.

  • Spotkanie dla mieszkańców

W ramach projektu zorganizowano  także spotkanie z mieszkańcami, w tym rodzicami, w celu podyskutowania o ofercie edukacyjnej dla najmłodszych, sposobach rozwijania pasji i zainteresowań u dzieci. Podczas spotkania zaprezentowano przykłady projektów edukacyjnych, które posłużą jako inspiracja do podobnych działań.

  • Zajęcia dla dzieci

Fundacja zorganizowała zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 16 lat, pt. „Mały ekonomista”. Podczas zajęć prowadzonych w formie  warsztatu dzieci zapoznały się z zagadnieniami związanymi z ekonomią, dowiedziały się jak ekonomia wiąże się z codziennym życiem.

  • Dzień sąsiada

W ramach przedsięwzięcia Fundacja zorganizowała Dzień sąsiada na, który zaproszono mieszkańców Chwaliszewa i okolic.  W ramach spotkania zaprezentowano działalność Fundacji, przedstawiono efekty projektu oraz najbliższe plany na przyszłość. Celem zadania była wspólna integracja mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy z udział w projekcie!