Poznańska Wenecja, dawny zakątek znakomitych rzemieślników, później część dołączona do Starego Miasta, mowa o Chwaliszewie, niewielkiej części Poznania, która leży między Wartą a Garbarami. Obecnie Chwaliszewo składa się z 6 ulic. Z jednej strony występują tu stare i zaniedbane kamienice, a z drugiej budowane są nowoczesne apartamentowce. Jako Fundacja posiadająca swoją siedzibę w tej właśnie części Poznania, zauważyliśmy problem niewystarczającej ilości działań na rzecz integracji i rozwoju społeczności Chwaliszewa i okolic, które pozwoliłby nawiązać współpracę między mieszkańcami i przyczynić się do budowania wspólnego dobra, samorozwoju mieszkańców, zwiększenia ich aktywności. Sporo inicjatyw realizowanych na Chwaliszewie kierowanych jest do wszystkich mieszkańców Poznania. Często mają one charakter kulturalny, nastawione są na promocję tej części miasta, a nie ich integrację. Obserwacje i własne doświadczenie skłoniły nas do kontynuacji projektu realizowanego w 2017 r. pn. Wspólnie i aktywnie na Chwaliszewie. Zauważyliśmy jak duży potencjał ludzki i organizacyjny znajduje się na Chwaliszewie. Proponowane działania, których celem była integracja mieszkańców wokół tematu edukacji dzieci cieszyły się zainteresowaniem nie tylko najmłodszych, ale także przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, szkół i samych mieszkańców. Wierząc w drzemiący potencjał mieszkańców i lokalnych instytucji podjęliśmy się kontynuacji działań i zrealizowaliśmy projekt dofinansowany z budżetu miasta Poznania: Wspólnie i aktywnie na Chwaliszewie II.

Głównym celem naszego projektu było zwiększenie działań na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej okolic Chwaliszewa wokół tematu edukacji, rozwoju pasji i zainteresowań mieszkańców, z wykorzystaniem potencjału tej dzielnicy Poznania. Chcieliśmy integrować lokalną społeczność, mieszkańców, przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji, zwiększyć działania na rzecz budowania lokalnej wspólnoty – zapewniając przestrzeń do dyskusji i spotkań i przede wszystkim zwiększyć świadomość mieszkańców na temat możliwości zagospodarowania wspólnego czasu z wykorzystaniem potencjału Chwaliszewa. Tematem wokół którego chcieliśmy integrować lokalną społeczność była edukacja.

W obrębie Chwaliszewa działają m.in. takie organizacje jak: Stowarzyszenie Chwaliszewo, Rada Osiedla Stare Miasto, Stowarzyszenie Ulepsz Poznań.  Funkcjonuje  tu kilka placówek edukacyjnych m. in. Filia Biblioteki Raczyńskich czy też Szkoła Podstawowa nr 40. Pierwsze kroki skierowaliśmy więc do ww. instytucji, by spotkać  się z ich przedstawicielami.  Podczas spotkań przedstawiliśmy efekty poprzedniego projektu, ale przede wszystkim rozmawialiśmy na temat potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz potrzeb instytucji i organizacji pozarządowych. Rozmowy pomogły nam ustalić tematykę przyszłych spotkań dla mieszkańców oraz zaktualizować bazę podmiotów działających w obszarze edukacji, integracji i aktywizacji mieszkańców Chwaliszewa.

Opierając się na rozmowach z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych przygotowaliśmy propozycję spotkań na Chwaliszewie oraz warsztatów międzypokoleniowych Największym sukcesem cieszyło się spotkanie zorganizowanie wspólnie ze wspólnotą mieszkaniową jednej z kamienic przy ul. Chwaliszewo.  Jego efektem było m.in. ustalenie sposobu zagospodarowania wspólnej przestrzeni (podwórka), by służyła integracji mieszkańców. Wspólnie z mieszkańcami podjęto decyzję o przygotowaniu miejsca spotkań w postaci mobilnych stołów i ławek, a także stworzenia muralu, który urozmaiciłby i uatrakcyjnił wspólną przestrzeń. Tematy kolejnych spotkań dotyczyły kwestii związanych ze sprawnym pisaniem projektów, poruszono między innymi następujące zagadnienia jak: cykl tworzenia projektu, analiza problemu, opis działań w projekcie, tworzenie budżetu projektu. Mimo początkowego zainteresowania i deklaracji udziału w spotkaniu, napotkaliśmy trudności związane z frekwencją. Sytuacja zmusiła nas do zorganizowania dodatkowego dyżuru doradczo – konsultacyjnego dla osób, które nie mogły stawić się na spotkanie w pierwszym terminie. Kolejne spotkanie dotyczyło tematu pozyskiwania środków na działania, uczestnikom przedstawiono dotacyjne źródła finansowania (małe granty, regranting, konkursy ofert) oraz pozadotacyjne formy pozyskiwania środków (zbiórki publiczne, darowizny, crowdfunding).

Nawiązując do tematu wokół którego chcieliśmy skupić nasze działania zrealizowaliśmy kolejny punkt projektu, którym były warsztaty międzypokoleniowe zorganizowane w celu integracji i pogłębienia więzi dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Warsztaty  z jednej strony łączyły naukę z zabawą, z drugiej pozwalały cieszyć się rodzinom, dzieciom i opiekunom wspólnie spędzonym czasem. Jeden z warsztatów zrealizowaliśmy w siedzibie Fundacji. Tematyka nawiązywała do gier i zabaw logicznych, ale też wprowadzała dzieci w świat nauki poprzez możliwość wcielenia się w rolę małego naukowca i eksperymentowania. Bardzo cieszył nas fakt, iż w warsztacie uczestniczyły dzieci z rodzicami, a nawet z wychowawczynią  ze szkoły. Warsztat prezentował uczestnikom możliwość spędzania wolnego czasu z dala od komputera czy telefonu, a przede wszystkim pozwolił na integrację międzypokoleniową. Drugi warsztat zrealizowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 40, temat spotkania dotyczył mikroorganizmów: dzieci wraz z opiekunami pracowały z mikroskopami i samodzielnie przygotowywały preparaty do obejrzenia pod mikroskopem.

Największym wyzwaniem okazała się realizacja działania „wyzwanie dla młodzieży”. Jako alternatywę do zajęć w szkołach i spędzania czasu przed komputerem zakładaliśmy zorganizowanie wizyt w pokojach zagadek dla 2 grup uczestników. Jednak w trakcie realizacji projektu Fundacja stanęła przed wyzwaniem remontu w swojej siedzibie, który przesunął się w czasie i nieco pokrzyżował nasze plany. Wybrnęliśmy jednak z tej sytuacji i zorganizowaliśmy esccape room w formie mobilnej. Dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 40, która udostępniła nam jedną ze swoich sal, przygotowaliśmy mobilną wersję tematycznego pokoju zagadek dla dzieci i młodzieży. Dzieci wzięły udział w godzinnej, edukacyjnej zabawie polegającej na rozwiązywaniu ukrytych zagadek i przy okazji przekonały się, że w nieszablonowy sposób można spędzać wolny czas, z dala od komputera.

Realizacja projektu Wspólnie i aktywnie na Chwaliszewie II uświadomiła mieszkańcom możliwość spędzania wspólnie wolnego czasu z wykorzystaniem potencjału dzielnicy. Staraliśmy się zapewnić warunki do integracji i możliwości wspólnego działania, pobudzić aktywność mieszkańców do samorozwoju. Realizowane działania pokazały, że największe zaangażowanie następuje, gdy sprawa bezpośrednio dotyczy danej osoby, czy instytucji. Nasza Fundacja po zakończeniu projektu w dalszym ciągu będzie realizował działania statutowe poprzez realizację bezpłatnych m.in. szkoleń i porad w siedzibie na Chwaliszewie.