Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju, w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, otrzymała środki finansowe na utworzenie miejsc pracy oraz wsparcie prowadzonej działalności gospodarczej.  W ramach dotacji planujemy poszerzyć ofertę  ośrodka kształcenia pozaformalnego dla dzieci i młodzieży: Centrum Edukacji Heweliusz. Działalność Centrum  ma na celu przede wszystkim wsparcie młodzieży i dzieci w rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz kształtowanie ich indywidualnych predyspozycji zawodowych. Chcielibyśmy  przygotować młodych ludzi do świadomego wyboru ścieżki kariery.

Zachęcamy do odwiedzenia Centrum Edukacji Heweliusz i zapoznania się z ofertą:

           facebook