• W pierwszym kwartale roku rozpoczęliśmy działania mające na celu budowanie partnerskiej współpracy między poznańskimi organizacjami pozarządowymi. Zorganizowaliśmy spotkanie partnerskie, w ramach którego dyskutowaliśmy o celach i wizji miejsca przyjaznego poznańskim organizacjom.
  • Włączyliśmy się także w konsultacje Programu Współpracy Urzędu Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi organizując warsztat na ten temat.
  • Od początku pandemii organizowaliśmy webinaria dla organizacji społecznych i mieszkańców Poznania dotyczyły m.in.:

- tarczy antykryzysowej dla NGO,

- rozwiązań urzędów (UMWW, UMP) w ramach tarczy antykryzysowej,

- wsparcia ZUS w ramach tarczy antykryzysowej,

- porad prawnych – wsparcia prawnego dla NGO w okresie pandemii,

- podpisu elektronicznego – jego rodzajów i możliwości zastosowania.