W 2019 r. w ramach C.A.M.P. wraz z Centrum PISOP zorganizowaliśmy warsztaty i szkolenia dla organizacji pozarządowych, mieszkańców Poznania oraz poznańskich firm z tematów:


- nowych wzorów ofert i sprawozdań,

- RODO dla organizacji,

- księgowości dla zarządu,

- tworzenia projektów,

- pozyskiwania pieniędzy na działania organizacji,

- zbiórek publicznych i loterii fantowych,

- wolontariatu,

- współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego,

- współpracy z mediami,

- współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi,

- tworzenia organizacji pozarządowych,

- mildfulness.