CZŁOWIEK 

Z myślą o aktywnych mieszkańcach, lokalnych liderach oraz organizacjach społecznych powstało C.A.M.P. - Centrum Aktywnych Mieszkańców w Poznaniu

Ideą i głównym celem funkcjonowania Centrum jest  zapewnienie wsparcia dla organizacji społecznych, grup nieformalnych, liderów lokalnych oraz aktywistów działających  na rzecz mieszkańców Poznania. C.A.M.P. to również miejsce, w którym Poznaniacy mogą skorzystać z warsztatów, spotkań, wykładów organizowanych przez społeczników. Jako Fundacja Niwa  i Stowarzyszenie Centrum PISOP podjęliśmy się zadania stworzenia takiego miejsca w  Poznaniu - miejsca, gdzie pomysły mogą się zrealizować, miejsca, gdzie zapewnione jest wsparcie ekspertów, miejsca, pozwalającego mieszkańcom na wspólną aktywność obywatelską i społeczną.


PRZESTRZEŃ

Organizacje społeczne realizują rozmaite cele statutowe i powstają jako odpowiedź na potrzeby społeczeństwa. Potrzeby te mogą dotyczyć bezpieczeństwa, rozwoju fizycznego, zdrowia, kultury, edukacji czy wszelkich innych dziedzin życia. Same jednak nierzadko zmagają się z zaspokojeniem potrzeby lokalowej, w szczególności na początku swej działalności. 

Mając na uwadze wspomniane trudności chcemy ułatwić organizacjom realizację ich celów i udostępnić przestrzeń do prowadzenia szkoleń, spotkań, warsztatów bez konieczności wynajmu lokalu.