Ekonomia Społecznie – to tytuł kolejnego projektu realizowanego przez Fundację Niwa w okresie 01.06.2020 r – 30.11.2020 r.

Zaplanowane działania kierowane będą przede wszystkim do dwóch grup odbiorców:

1. Przedstawicieli firm działających na terenie Miasta Poznania 

2. Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność na terenie Miasta Poznania.

Celem całego przedsięwzięcia jest zbliżenie sektora społecznego z sektorem biznesu poprzez organizację wspólnych spotkań, stworzenie okazji do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i refleksji dot. wzajemnej współpracy. 


W ramach projektu planujemy zorganizować:

1. spotkanie inaugurujące projekt pod hasłem: Kupuj Odpowiedzialnie! Podczas którego opowiemy m.in. o:

- specyfice podmiotów ekonomii społecznej, 

- możliwości współpracy firmy z PES,

- dobrych praktykach współpracy międzysektorowej.

Organizacja spotkania pozwoli osiągnąć takie efekty jak: 

- zwiększenie wiedzy przedstawicieli firm na temat działalności podmiotów ekonomii społecznej 

- stworzenie platformy do współpracy firm z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych 

- zebranie konkretnych potrzeb – obszarów do współpracy od firm w kontekście współpracy z PES.


2. Na podstawie zidentyfikowanych obszarów, wskazanych przez zainteresowane firmy, dobierać będziemy podmioty ekonomii społecznej działające w tych obszarach i organizować spotkania inicjujące konkretną współpracę. Planujemy organizację 4 tego typu spotkań,  których finałem będzie dyskusja na temat możliwych obszarów do współpracy biznesu z organizacjami.

Projekt uzupełni podejmowane działania i przełoży się na inicjowanie współpracy PES z poznańskimi firmami.

Projekt jest finansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego