Informacje projektowe Ekonomia Społecznie
  • 03 listopada 2020

Ekonomia Społecznie

Pod koniec września Fundacja rozpoczęła cykl 5 spotkań sieciujących poznańskie firmy zainteresowane współpracą z organizacjami społecznymi. Celem całego przedsięwzięcia jest zbliżenie sektora społecznego z sektorem biznesu poprzez organizację wspólnych spotkań, stworzenie okazji do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i refleksji dot. wzajemnej współpracy.

Inauguracja

Cykl rozpoczęliśmy spotkaniem inauguracyjnym podczas Targów Ekonomii Społecznej 25 września br. przy Placu Kolegiackim w Poznaniu. Podczas spotkania rozmawialiśmy m.in. o tym, jak kupować odpowiedzialnie i jak nawiązać współpracę międzysektorową z korzyścią dla obu stron. Prezentację na temat społecznie odpowiedzialnych zakupów przedstawiła Kalina Olejniczak, dziennikarka, przez wiele lat związana z Radiem Merkury, aktywistka Givebox Poznań, współzałożycielka Po-Dzielni – Centrum Ekonomii Współdzielenia. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm, jak i podmioty społeczne działające w Poznaniu.

Spotkanie sieciujące

W pierwszym spotkaniu sieciującym wzięły udział dwie firmy: Vilmorin Garden oraz Job Impulse. W roli prelegenta  wystąpił m.in. Marcin Halicki, prezes Fundacji Inicjatyw Społecznych Mili Ludzie, który wprowadził nas w świat działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentował szereg dobrych praktyk spółdzielni socjalnych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Temat niepełnosprawności poruszyła również Agata Robińska z Job Impulse, która opowiedziała uczestnikom o aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, o idei pełnego włączania tychże osób na otwartym rynku pracy. Firma Job Impulse od wielu lat wspiera dwie grupy odbiorców – pracowników z niepełnosprawnościami, szukających zatrudnienia oraz świadomych pracodawców, gotowych do tworzenia różnorodnych zespołów. Ponadto otrzymaliśmy także garść wiedzy o współpracy Job Impulse z podmiotami ekonomii społecznej. Violetta Ratajczak z Vilmorin Garden w swojej prezentacji przedstawiła działania firmy na rzecz zdrowia, dzieci oraz lokalnych społeczności. Opowiedziała także o pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a także o udziale firmy w wielu akcjach promujących zdrowie i działania społeczne.

W spotkaniu wzięło udział również kilka organizacji społecznych tj. Spółka non-profit ESline, WTZ Krzemień, Taka Mydlarnia czy WTZ Pomost. Przedstawiciele organizacji opowiedzieli o swoich działaniach i usługach, a także przedstawili potrzeby w ramach których chcieliby nawiązać współpracę z firmami.

Spotkanie zaowocowało wymianą kontaktów między uczestnikami i wyrażeniem chęci nawiązania współpracy.


Wydarzenie realizowane w ramach zadania pt.  Ekonomia Społecznie, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego