Informacje projektowe Jak zaplanować dobry projekt i poprawnie wypełnić ofertę?
 • 19 marca 2024

Jak zaplanować dobry projekt i poprawnie wypełnić ofertę?

Jak napisać projekt, który rozwiąże problemy naszej grupy docelowej? Jak sprawić, żeby nasz projekt współgrał z innymi naszymi działaniami? Jak nie popełniać najczęściej powtarzających się błędów? Na te i inne pytania odpowiemy podczas szkolenia pn. Jak zaplanować dobry projekt i poprawnie wypełnić ofertę?

Kiedy? 3 kwietnia

O której? w godz. 9.00-14.15

Gdzie? Poznańskie Centrum NGO, Poznań, ul. Chwaliszewo 75

Celem szkolenia będzie nie tylko zapewnienie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego planowania, tworzenia i realizacji projektów, ale również wskazanie najczęściej popełnianych błędów i sposobów ich unikania. Szkolenie skierowane jest do poznańskich organizacji pozarządowych, które pragną podnieść swoje kompetencje w zakresie przygotowania projektów, wypełniania ofert, w tym do Urzędu Miasta Poznania oraz zwiększyć efektywność swoich działań poprzez naukę na błędach - zarówno własnych, jak i innych.

W czasie szkolenia omówimy m.in.:

 • Cykl planowania projektu – niezbędne etapy do zaplanowania i wdrożenia projektu
 • Tworzenie projektu a wypełnianie oferty – jak skutecznie tworzyć projekty odpowiadające na potrzeby ofert i jak je właściwie wypełniać
 • Grupa docelowa i sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb – jak identyfikować i analizować potrzeby grupy docelowej oraz projektować rozwiązania
 • Komplementarność z innymi działaniami – jak projekt może współgrać z innymi inicjatywami i jak wykorzystać to dla zwiększenia jego efektywności
 • Plan i harmonogram działań – techniki tworzenia realistycznych planów i harmonogramów projektów
 • Opis zakładanych rezultatów, w tym planowany poziom osiągnięcia rezultatów (realność wskaźników) – jak określać i dokumentować oczekiwane rezultaty projektu oraz jak sprawdzać ich realność
 • Sposób monitorowania rezultatów – efektywne metody monitorowania postępów i oceny rezultatów projektu
 • Charakterystyka oferenta – jak prezentować organizację w dokumentach aplikacyjnych, by zwiększyć swoje szanse na pozyskanie finansowania
 • Kalkulacja kosztów realizacji zadania – jak precyzyjnie i realistycznie kalkulować koszty związane z realizacją projektu
 • Spójność projektu – jak zapewnić spójność wszystkich elementów projektu, co jest kluczowe dla jego sukcesu
 • Błędy we wnioskach – jakie są najczęściej popełniane błędy, w tym w ofertach do Urzędu Miasta Poznania, i jakie są sposoby ich unikania.


Szkolenie poprowadzi Dorota Surma – ekspertka, od wielu lat pisząca i oceniająca projekty, ekspertka merytoryczna w konkursie mikrodotacji Wielkopolska Wiara, posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie w pracy w trzecim sektorze i pozyskiwaniu środków na działania NGO. Prowadząca opowie o zasadach tworzenia projektu i wypełniania oferty oraz przeanalizuje koncepcje, nad którymi chcecie popracować. 

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego TUTAJ. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z jednej organizacji może wziąć udział jedna osoba (w razie wolnych miejsc, będziemy kontaktować się z kolejnymi, zapisanymi osobami).

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu "Poznańskie Centrum NGO", realizowanego ze środków budżetowych Miasta Poznania.