Informacje projektowe Konkurs Działania Godne Uwagi
  • 30 listopada 2021

Konkurs Działania Godne Uwagi

25 listopada 2021 r. odbyła się Gala Konkursu Działania Godne Uwagi. Tym razem Statuetki i nagrody dla Laureatów i Wyróżnionych w Konkursie zostały wręczone w Sali Spotkań Muzeum Sztuk Użytkowych na Górze Przemysła w Poznaniu.


Ponownie celem konkursu Działania Godne Uwagi, było upowszechnienie działań zrealizowanych przez wielkopolskie­­ podmioty ekonomii społecznej oraz grupy nieformalne na rzecz mieszkańców Wielkopolski.

 Do udziału w DGU mogły zgłosić się wszystkie podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) oraz grupy nieformalne działające na terenie województwa wielkopolskiego, które w terminie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku zrealizowały warte uwagi działania społeczne.

Nadesłane inicjatywy musiały wpisywać się w jedną z kategorii:

·     Społeczeństwo

·     Kultura

·     Sport

·     Edukacja, Rozwój, Przedsiębiorczość

·     Zdrowie i Ekologia.

Oceniane były:

  • Stopień zaangażowania mieszkańców
  • Korzyści społeczne
  • Zaangażowanie partnerów
  • Innowacyjność.


Kapituła konkursowa (reprezentanci Zarządu Centrum PISOP, reprezentanci Zarządu Fundacji Niwa oraz laureaci poprzedniej edycji Konkursu Działania Godne Uwagi 2020) po zweryfikowaniu 76 formularzy zgłoszeniowych, wybrała 12 zwycięskich inicjatyw. Po 2 z subregionów: kaliski, koniński, leszczyński, pilski, poznański (z wyłączeniem miasta Poznania) oraz dwie z miasta Poznania. Ponad to, zostały wybrane również 12 wyróżnionych inicjatyw.


Wśród wszystkich zgłoszonych inicjatyw zostało również wyłonionych dwóch laureatów Nagrody Internatów – jeden na miasto Poznań oraz jeden na Wielkopolskę z wyłączeniem miasta Poznania. Laureaci zostali wybrani w głosowaniu na profilu facebookowym „CAMP Chwaliszewo75”.


Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody! Zwycięzcy otrzymali specjalnie zaprojektowane statuetki oraz dyplomy. Ponadto przygotowana zostanie drukowana publikacja „Działania Godne Uwagi” opisująca nagrodzone inicjatywy, dystrybuowana wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z Wielkopolski. Laureaci otrzymali również możliwość promocji swoich działań w wybranych mediach oraz bony na usługę poligraficzną.