W połowie maja Fundacja rozpoczęła cykl 6 spotkań sieciujących poznańskie firmy zainteresowane współpracą z organizacjami społecznymi. Celem całego przedsięwzięcia jest zbliżenie sektora społecznego z sektorem biznesu poprzez organizację wspólnych spotkań, stworzenie okazji do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i refleksji dot. wzajemnej współpracy.

Zaplanowane działania kierowane są przede wszystkim do dwóch grup odbiorców:

1. Przedstawicieli firm działających na terenie Miasta Poznania 

2. Przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność na terenie Miasta Poznania.


W ramach projektu planujemy:

  • Na podstawie zidentyfikowanych obszarów, wskazanych przez zainteresowane firmy dobierać podmioty ekonomii społecznej działające w tych obszarach i organizować spotkania inicjujące konkretną współpracę. Planujemy organizację 6 tego typu spotkań,  których finałem będzie dyskusja na temat możliwych obszarów do współpracy biznesu z organizacjami.


Organizacja spotkań pozwoli osiągnąć takie efekty jak: 

- zwiększenie wiedzy przedstawicieli firm na temat działalności podmiotów ekonomii społecznej 

- stworzenie platformy do współpracy firm z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych 

- zebranie konkretnych potrzeb – obszarów do współpracy od firm w kontekście współpracy z PES.


Projekt trwa w okresie 1.03.2021 r. - 30.11.2021 r.


Projekt jest finansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2018-2032, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoKomentarze