Biznes Między Sektorami 1
  • 13 maja 2021

Między Sektorami 1

W połowie maja Fundacja rozpoczęła cykl 6 spotkań sieciujących poznańskie firmy zainteresowane współpracą z organizacjami społecznymi. Celem całego przedsięwzięcia jest zbliżenie sektora społecznego z sektorem biznesu poprzez organizację wspólnych spotkań, stworzenie okazji do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i refleksji dot. wzajemnej współpracy.

Spotkanie sieciujące

W pierwszym spotkaniu sieciującym, które odbyło się 10 maja 2021 r. wzięły udział dwie firmy: Emakina.PL oraz Aquanet S.A.. Firma Aquanet zaprezentowała szereg dobrych praktyk oraz opowiedziała o swoich doświadczeniach we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast firma Emakina w swojej prezentacji przedstawiła dotychczasowe działania społeczne i zadeklarowała otwartość na podjęcie kolejnych współpracy, szczególnie w zakresie działań ekologicznych.

W spotkaniu wzięło udział również kilka organizacji społecznych tj. Po-Dzielnia, Zupa na Głównym, Lokalni w Gminie Suchy Las, Fundacja Ratuj Ryby oraz Fundacja Relacyjni. Przedstawiciele organizacji opowiedzieli o swoich działaniach i usługach, a także przedstawili potrzeby w ramach których chcieliby nawiązać współpracę z firmami.

Spotkanie zaowocowało wymianą kontaktów między uczestnikami i wyrażeniem chęci nawiązania współpracy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.