Na NIWIE zmian - pod taką nazwa Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju realizuje zadanie w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030.

Realizacja zadania ma na celu wzmocnienie działań Fundacji i jej rozwój poprzez:

● wzmocnienia działalności statutowej poprzez stworzenie strategii działania
● zaplanowania strategii finansowej uwzględniając dywersyfikację źródeł finansowania
● wzmocnienia zespołu, w tym szczególnie rozwinięcie kompetencji, zaplanowania podziału zadań i
odpowiedzialności
● wypracowania zasad komunikowania i budowania wizerunku, w tym współpracy z partnerami
● wzmocnienie infrastruktury organizacji poprzez dostosowanie lokalu.

Informacje związane z postępami prac i realizowanymi działaniami będziemy na bieżąco umieszczać na stronie Fundacji.


Komentarze