Informacje projektowe Na Szelągu Noc Kupały, na Głównej potańcówki. Czego spodziewać się po CILach?
  • 22 października 2019

Na Szelągu Noc Kupały, na Głównej potańcówki. Czego spodziewać się po CILach?

Fyrtel Główna to CIL, który działa, jak sama nazwa wskazuje, na Głównej. Dzielnica składająca się z wielu paradoksów. Bardzo blisko centrum miasta, lecz raczej mało popularna wśród mieszkańców. Z jednej strony krajobraz mocno przemysłowy, wiele fabryk, magazynów, z drugiej powstające nowe osiedla i zwiększająca się przez to liczba nowych lokatorów. W takich warunkach działa Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, w skrócie SMAK. Jak mówi Daniel Stachuła ze Stowarzyszenia, wszystko zaczęło się w zeszłym roku: W lipcu i sierpniu 2018 roku prowadziliśmy warsztaty, podczas których wspólnie z młodymi ludźmi realizowaliśmy działania field recordingu – nagrywaliśmy dźwięki najbliższego otoczenia, na podstawie których następnie Karol Majerowski – kompozytor – napisał utwory muzyczne. Zbieraliśmy wówczas także archiwalne zdjęcia dzielnicy, a także realizowaliśmy cykl warsztatów literackich – efektem działań była multimedialna wystawa: słowa, dźwięku i obrazu, którą zaprezentowaliśmy mieszkańcom. Zauważyliśmy wówczas, że na Głównej brakuje wydarzeń kulturalnych, artystycznych, edukacyjno-społecznych. A wszędzie tam gdzie takich działań brakuje, powinni pojawić się animatorzy kultury. I oto jesteśmy.

Tam gdzie są animatorzy, są też warsztaty. Na Głównej poświęcone są one różnorodnej tematyce – od szydełkowania, robienia na drutach, przez przygotowywanie własnych mikroprojektów, budowanie karmników dla ptaków po warsztaty naukowe i artystyczne. Do kogo są one skierowane? W zasadzie do wszystkich: Nasze działania kierujemy do różnorodnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, seniorów, osób dorosłych – wyjaśnia Stachuła - Często organizujemy wspólnie ze społecznością wydarzenia o charakterze familijnym – wówczas mogą na nich pojawić się całe rodziny.

Jest spora grupa zaangażowanych mieszkańców, którzy pojawiają się na wielu wydarzeniach, chcą je współorganizować, chcą mieć wpływ na swoje najbliższe otoczenie – to przestrzenne, ale także społeczne. Ludzie z Głównej mają świetne pomysły, warto by zaczęli je realizować, do czego ich gorąco zachęcamy!

Dominują działania skierowane do mniejszej grupy osób. Ale zdarzają się wydarzenia dla większej liczby odbiorców jak na przykład Dzień Sąsiada: Zdecydowanie Dzień Sąsiada przyciągnął najliczniejszą grupę mieszkańców dotychczas niewłączających się w działania Centrum Inicjatyw Lokalnych – ponownie wyjaśnia Stachuła - Sporym zainteresowaniem cieszyły się także wcześniej organizowane przez nas potańcówki, w których udział brali seniorzy, dorośli, całe rodziny. Akcja sprzątania Główienki czy włączenie się w „Sprzątanie świata 2019” to kolejne ważne wydarzenia – zintegrowały lokalną społeczność, ale także pokazały, że zależy nam na tym, by żyć w miejscu czystszym, przyjaźniejszym dla ludzi i zwierząt. Chcemy, by bobry, które żyją w rzeczce przepływającej przez naszą dzielnicę, mogły tutaj pozostać!”.

Przekraczając Wartę na wysokości Głównej po około 10 minutach spacerem trafiamy do Ogrodu Szeląg. A tam kolejne warsztaty tym razem organizowane przez CIL pod tą właśnie nazwą. Na Ogród Szeląg składają się z ogród społeczny, pawilon, część gastronomiczna oraz plaża przy Warcie. Działania CIL prowadzone są przede wszystkim na terenie ogrodu społecznego przez Fundację Inspirator. Fundację znaną w mieście z wielu kulturalnych inicjatyw: W każdym z projektów Fundacji Inspirator, realizowanych w Poznaniu czy na terenach wiejskich kładziony jest silny nacisk na działania społeczne oraz działania proekologiczne – wyjaśnia Agnieszka Zdunek z fundacji -  Współpraca z mieszkańcami, społecznościami lokalnymi czy grupami oddolnymi to podstawa naszej działalności. CIL Ogród Szeląg zawiera w sobie wszystkie te elementy. Cechą wyróżniającą jest współdecydowanie a nawet decydowanie o tym jakie działania są podejmowane, jakie warsztaty czy spotkania. A o jakich warsztatach mowa? Działania realizowane przez Fundację Inspirator, w bardzo dużym stopniu były określone przez potrzeby mieszkańców. Mieszkańcy zadecydowali, że większość wydarzeń będzie skierowana do dzieci i ich rodziców. Były więc warsztaty plastyczne oraz warsztaty zdrowego życia promujące zdrowe odżywianie i ekologię. Prowadziliśmy również warsztaty ogrodnicze, podczas których zainteresowane osoby, głównie dorośli, mogli konsultować się z osobami doświadczonymi w pielęgnowaniu zielonej przestrzeni i ogrodnictwa. Dużą popularnością cieszyła się również Noc Kupały z wypalaniem gliny, naturalnym barwieniem tkanin czy pokazami ognia.

Tak jak CIL Główna to tegoroczny debiutant, tak CIL Ogród Szeląg prowadzi działalność już drugi rok. Jak mówi Agnieszka Zdunek frekwencja na warsztatach stale rośnie, nawet o 30% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do rozgłosu i rozwoju Ogrodów Szeląg z pewnością przyczynił się oddany do użytku nowy pawilon, którego pomieszczenia można odpłatnie wynajmować na działalność kulturalną. Znalazł się on wśród nominowanych do nagrody Quadro, konkursu organizowanego przez Miasto Poznań dla projektantów najciekawszych budynków oddanych do użytku w danym roku w mieście. Sam pawilon nie jest jednak prowadzony jest fundację. CIL Ogród Szeląg, przypomnijmy, to działania dziejące się wokół pawilonu.

Jak na przykład V Operowy Koncert nad Wartą zorganizowany we współpracy z Fundacją Fabryka Sztuki, Rzeką Wartą Poznania oraz Miastem Poznań. Było to największe wydarzenie w ramach CIL. Pozostałe liczne wydarzenia w Ogrodzie a wśród nich warsztaty, koncerty, spotkania, skierowane były raczej do mniejszej ilości osób. Wszystko z powodu ograniczonej powierzchni oraz samego charakteru Ogrodu, który z założenia, jest miejscem spokojnego odpoczynku dla mieszkańców wśród przyrody.

Nieco inny charakter niż opisane wcześniej centra ma CIL zlokalizowany na Grunwaldzie. Na Głównej oraz na Szelągu lokalną społeczność  aktywizują osoby związane z organizacjami działającymi w obszarze kultury. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, nie jest wprost organizacją kulturalną lecz jako organizacja parasolowa (czyli wspierające inne organizacje pozarządowe, sektor pozarządowy) ma za cel aktywizację na wszelkich obszarach. Od wielu lat wspierają inicjatywy oddolne, a więc takie które wychodzą wprost od ludzi. Ideą CIL jest właśnie obudzenie w mieszkańcach ducha aktywności społecznej. Dlatego też WRK ZOP jest jedną z tych poznańskich organizacji, które w sposób naturalny nadawały się do prowadzenia Centrum.

A otworzyły je we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 91. Wspólnie powołali do życia Centrum Inicjatyw Lokalnych „Nasze Podwórko – Grunwald Północ”. Współpraca ta wiąże się nie tylko z udostępnianiem pomieszczeń – Jesteśmy dumni z tak udanej współpracy ze społecznością szkoły – mówi Michał Kosicki z WRK ZOP - Cała społeczność szkolna, czyli administracja, nauczyciele, uczniowie i uczennice oraz ich rodzice biorą udział w działaniach Centrum Inicjatyw Lokalnych. Ale nie ograniczamy się jedynie do murów szkoły i chętnie wychodzimy z inicjatywami na teren Osiedla, do różnych placówek oraz organizujemy spotkania w przestrzeni otwartej.

Jak wylicza, w tym roku udało im się zrealizować z lokalną społecznością m.in. dwa pikniki sąsiedzkie, kino plenerowe, warsztaty obywatelskie, zajęcia jogi, plener malarski czy zajęcia teatralne; Największą popularnością cieszyły się pikniki sąsiedzkie i pokaz kina plenerowego oraz, co najbardziej nas cieszy, warsztaty z tworzenia inicjatyw oddolnych.