Informacje projektowe O współpracy międzysektorowej słów kilka
  • 16 listopada 2020

O współpracy międzysektorowej słów kilka

Kolejne spotkanie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz lokalnych poznańskich firm przyniosło wiele nowych pomysłów na współpracę. Wydarzenie zorganizowano w ramach cyklu spotkań sieciujących pt. Ekonomia Społecznie. Celem całego przedsięwzięcia jest zbliżenie sektora społecznego z sektorem biznesu poprzez organizację wspólnych spotkań, stworzenie okazji do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i refleksji dot. wzajemnej współpracy.

W spotkaniu wzięły udział firmy Solaris i Bridgestone oraz prelegenci. Marta Szymborska z firmy GS1  opowiedziała o dobrych praktyk w obszarze bezpieczeństwa i współpracy ze społecznością lokalną, realizowanych w partnerstwie firm z organizacjami społecznymi, z  kolei Marek Piątkowski z Fundacji Aeris Futuro opowiedział o dobrych praktyk w obszarze ekologii realizowanych w partnerstwie firm z organizacjami społecznymi.

W następnej części  przeszliśmy do prezentacji działań firmy Bridgestone. Martyna Stando, menedżerka ds. CSR, opowiedziała o dobrych praktykach firmy Bridgestone, która w swoich działaniach zajmuje się rozwojem w zakresie społeczności lokalnej, dzieci, a także bezpieczeństwa na drodze, ekologii i zdrowego stylu życia. Głównymi punktami działalności CSR firmy Bridgestone są ludzie, środowisko oraz mobilność. Firma Solaris reprezentowana przez Agnieszkę Kubiak, specjalistkę ds. rozwoju e-mobilności i komunikacji zewnętrznej, zaprezentowała swoje działania w zakresie bezpieczeństwa na drodze i w ruchu drogowym, szczególnie w zakresie edukacji na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych. 

Kolejna część spotkania to przestrzeń na wypowiedzi przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej:

Spółdzielnia Socjalna Pracownia Art Zagroda (prowadzi działania polegające na adaptacji osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem); 

Fundacja Nordoff Robbins Polska (organizacja, która zajmuje się muzykoterapią i wspólnym muzykowaniem, do którego zapraszają dzieci, dorosłych i seniorów, w tym także osoby z niepełnosprawnościami i bezdomne); 

Fundacja Zmiana Dla Jutra (organizacja, której celem jest stworzenie lepszego jutra dla siebie, dzieci oraz naszej planety, a także budowanie relacji i porozumienia między ludźmi) 

Stowarzyszenie Lepszy Świat (zajmuje się  wolontariatem, wsparciem inicjatyw lokalnych, działaniami antydyskryminacyjnymi oraz międzypokoleniowymi); 

Spółdzielnia Socjalna Cuda Garnki (Spółdzielnia codziennie serwuje tradycyjne obiady dla lokalnej grupy mieszkańców piątkowa. Realizujemy również zlecenia w formie cateringu)

Przedstawiciele organizacji opowiedzieli o swoich działaniach i usługach, a także przedstawili potrzeby w ramach których chcieliby nawiązać współpracę z firmami.

Ze względów na wymogi sanitarno-epidemiologiczne spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Wydarzenie realizowane w ramach zadania pt.  Ekonomia Społecznie, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.