Systematyczne wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, rozbudzenie w nich ciekawości poznawczej i motywowanie do działań pozwala im odkryć swoje talenty!

Fundacja Niwa od czerwca do 20 października 2020 r. realizowała zadanie publiczne współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. Odkryj z nami swoje pasje!

Głównym celem podejmowanych w ramach zadania działań było rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez wzmacnianie kompetencji matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych gmin wiejskich powiatu poznańskiego.

W celu zwiększenia motywacji dzieci i młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań i pasji zorganizowano praktyczne warsztaty edukacyjne z tematów matematyczno-przyrodniczych. Przykładowe zagadnienia dotyczyły m.in. przyrody w skali mikro, podstawowych praw fizycznych, chemicznych eksperymentów, czy też tematów okołoekologicznych.

Daliśmy dzieciom i młodzieży możliwość samodzielnego odkrywania, badania, testowania i nauki przez doświadczenie. Zajęcia poprowadzone zostały przez osoby posiadające praktyczną i teoretyczną wiedzę w danym temacie.