Wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału istniejącego już III sektora i wolontariatu na terenie miasta Poznania oraz stworzenie przestrzeni do integracji wewnątrz (NGO z NGO) i między sektorowej (NGO z jednostkami samorządu terytorialnego oraz NGO z biznesem) oraz zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy organizacjami.


Gdzie, kiedy, jak i przez kogo są realizowane te wszystkie zadania?

Poznańskim Centrum Organizacji Pozarządowych, które prowadzi swoją działalność od 1 sierpnia 2021 roku w siedzibie CAMP – Centrum Aktywnych Mieszkańców na poznańskim Chwaliszewie, w partnerstwie dwóch organizacji Centrum PISOP i Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju.

Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2025 roku.

Działania są realizowane:
na rzecz i z organizacjami pozarządowymi oraz aktywnymi mieszkańcami. Poznańskie Centrum NGO otwarte będzie dla wszystkich poznaniaków.

Szczególnym wsparciem obejmujemy:

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych o małym doświadczeniu
 • działaczy i wolontariuszy dobrze działających organizacji pozarządowych
 • przedstawicieli organizacji/instytucji otoczenia sektora pozarządowego w Poznaniu
 • mieszkańców Miasta, w tym wolontariuszy.


W ramach projektu podejmujemy takie działania jak:

 • rekrutacyjne i promocyjne
 • diagnostyczne
 • związane z udostępnianiem przestrzeni i sprzętu
 • inspirujące do aktywności
 • w zakresie inkubowania nowych organizacji pozarządowy
 • wzmacniające potencjał istniejących organizacji pozarządowych
 • związane z konkursem na mikrogranty
 • integrujące sektor pozarządowy
 • inicjujące współpracę międzysektorową
 • wspierające wolontariuszy
 • związane z zarządzaniem projektem.


Ponadto, Poznańskie Centrum NGO to PRZESTRZEŃ CAMP do codziennej działalności, dostępne dla mieszkańców i NGO.

Przestrzeń CAMP jest wynajmowana codziennie, na godziny lub całodniowo, w godzinach dostosowanych do potrzeb organizacji pozarządowych i mieszkańców, uwzględniając możliwość korzystania z pomieszczeń w weekendy oraz w tygodniu, również późnym popołudniem wg potrzeb odbiorców.

 Dodatkowo, w ramach projektu, udostępniamy SPRZĘT i PLATFORMY do komunikacji zdalnej:

 • sprzęt do webinariów np. kamery, mikrofonu, itp.
 • miejsce na naszych platformach do prowadzenia zajęć (m.in. ZOOM, ClickMeeting).

A wszystko to po to, by tworzyć silną więź pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a także mieszkańcami Poznania, by wspierać indywidualne działania oraz aby wspólnie działać na rzecz rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: poznanskiecentrumngo@pisop.org.pl lub telefonicznie 534 205 699 oraz 61 851 91 34.

Koordynatorką projektu jest Joanna Piechocka – joanna.piechocka@pisop.org.pl.

Projekt realizowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.