Fundacja w okresie 25.05.2020 r.  – 12.08.2020 r. realizowała projekt Rodzinnie i aktywnie bez wychodzenia z domu - spotkania zdalne w ramach Poznańskich Dni Rodziny on-line. 

Głównym celem podejmowanych działań była integracja i wsparcie poznańskich rodzin wokół tematu edukacji oraz wspólnego i aktywnego spędzania czasu podczas epidemii wirusa Sars-Cov-2.

W ramach projektu zrealizowaliśmy zdalne działania o charakterze integracyjnym i edukacyjno-rekreacyjnym, które były ciekawym wyzwaniem zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców/opiekunów. Zrealizowane zadania były dostosowane do rodzin z dziećmi w różnym wieku i przebiegały w następujących formach: 

W ŚWIECIE CISZY, 2 spotkania on-line z zakresu uświadamiania potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w szczególności głuchych i niedosłyszących. Uczestnicy dowiedzieli się jak nawiązać kontakt z osobą która nie słyszy, poznali fakty i mity o języku migowym oraz wzięli udział w warsztacie związanym z podstawowymi formami grzecznościowymi, przedstawieniem się, alfabetem i zwrotami w języku migowym. Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Misiewicz - tłumaczka języka migowego, członkini Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA I JEJ WPŁYW NA ZDROWIE, 3 spotkania on-line i warsztaty dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Podczas każdego ze spotkań rozmawialiśmy o ekologicznych postawach, rozwiązywaliśmy wspólnie krótki quiz dotyczący ekologicznych ciekawostek oraz przygotowaliśmy ekologiczne kule do kąpieli i pasty do zębów. Założyliśmy przygotowanie 30 zestawów warsztatowych dla uczestników, jednak zainteresowanie zajęciami i środki projektowy pozwoliły nam przygotować 32 zestawy, które można było odebrać z siedziby naszej Fundacji. Zajęcia prowadziła Anna Lewandowska - przedstawicielka Fundacji Niwa, doświadczona w organizowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży. 

POTRAFIĘ POMÓC, spotkanie on-line dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Zajęcia z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy – podczas spotkania omówiono sposoby reagowania m.in. w przypadku uszkodzeń ciała, opatrywanie ran, postępowanie z osoba nieprzytomną, reagowanie w przypadku udławienia się małego dziecka. Zajęcia prowadziła Pani Ania Szymkowiak – prezeska Fundacji Akceptacja.

AKTYWNIE PRZED MONITOREM, 2 spotkania on-line dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów. Zorganizowaliśmy w treningi poprawiające nasze zdolności fizyczne. Po krótkiej rozgrzewce wspólnie z prowadzącą uczestnicy wykonali zestaw prostych ćwiczeń, które powinny znajdować się w planie dnia każdej osoby, której zależy na zdrowiu. Treningi poprowadziła Maria Robaszyńska - przedstawicielka Fundacji Niwa, pasjonatka aktywnego stylu życia i regularnych ćwiczeń. 

Nagrania z warsztatów sa dostępne na profilu fb Centrum Edukacji Heweliusz. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.


Mamy nadzieję, że zaplanowane atrakcje pozwoliły stworzyć wirtualną przestrzeń do wspólnych spotkań dla poznańskich rodzin, a także przyczyniły się do utrwalania odpowiednich nawyków oraz promowania zdrowego stylu życia


Projekt sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania


Komentarze