Informacje projektowe Spotkanie dwóch światów, czyli o współpracy biznesu z ekonomią społeczną
  • 09 listopada 2020

Spotkanie dwóch światów, czyli o współpracy biznesu z ekonomią społeczną

Wraz z  początkiem listopada odbyło się drugie spotkanie z cyklu spotkań realizowanych w ramach projektu Ekonomia Społecznie.

Spotkanie sieciujące

W wydarzeniu wzięły udział dwie firmy: GS1 oraz Franklin Templeton. 

Po krótkim wprowadzeniu o korzyściach ze współpracy sektora biznesu z organizacjami społecznymi przeszliśmy do prezentacji działań firmy GS1. Marta Szymborska - menedżer ds. Komunikacji, PR i CSR, opowiedziała o dobrych praktykach GS1 w ramach wolontariatu kompetencyjnego związanego z łańcuchem dostaw a także sprzedażą on-line. Z kolei firma Franklin Templeton, reprezentowana przez Izabelę Kłosowicz, Martę Biesiadę i Małgorzatę Figaszewską, zaprezentowała swoje działania dotyczące wolontariatu pracowniczego dla organizacji działających na rzecz kobiet, równouprawnienia a także osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci. 

Po zaprezentowaniu swych działań przez firmy, głos zabrały organizacje społeczne tj.:

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne (organizacja zajmuje się budowaniem wspólnoty dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, których celem jest tworzenie możliwości ich rozwoju osobistego i społecznego); 

Fundacja Nordoff Robbins Polska (organizacja, która zajmuje się muzykoterapią i wspólnym muzykowaniem, do którego zapraszają dzieci, dorosłych i seniorów, w tym także osoby z niepełnosprawnościami i bezdomne); 

Stowarzyszenie Creo (obszarem działania Creo jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i idei wolontariatu); 

Taka Mydlarnia (to stanowisko pracy „uszyte na miarę” umiejętności i zainteresowań Pani Alicji, zatrudnionej w Stowarzyszeniu Na Tak na stanowisku rękodzielnika. Tutaj wykonuje ręcznie unikatowe, niepowtarzalne i naturalne mydła glicerynowe); 

Stowarzyszenie Lepszy Świat (zajmuje się  wolontariatem, wsparciem inicjatyw lokalnych, działaniami antydyskryminacyjnymi oraz międzypokoleniowymi);

Fundacja Orchidea (swoje działania skupia wokół kompleksowego wsparcia w powrocie do zdrowia dorosłych osób z problemami neurologicznymi).

Przedstawiciele organizacji opowiedzieli o swoich działaniach i usługach, a także przedstawili potrzeby w ramach których chcieliby nawiązać współpracę z firmami.

Spotkanie zaowocowało wymianą kontaktów między uczestnikami i wyrażeniem chęci nawiązania współpracy.


Wydarzenie realizowane w ramach zadania pt.  Ekonomia Społecznie, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.