Informacje projektowe Spotkanie sieciujące NGO i biznes
  • 18 stycznia 2023

Spotkanie sieciujące NGO i biznes

Kolejny etap projektu, który skupia się na wspieraniu organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorstw z Poznania, miały miejsce w Pracowni Ekonomii Społecznej - ładne rzeczy. Spotkanie odbyło się 11 stycznia 2023 roku, aby zaprezentować osiągnięcia podmiotów działających w sektorze ekonomii społecznej oraz zainspirować firmę Unilever do nawiązania współpracy.

Firma Unilever miała możliwość spotkania się z liderami organizacji społecznych, aby podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy z sektorem pozarządowym. Przedstawiciele firmy mieli również okazję omówić swoje plany na przyszłość oraz wyrazić chęć nawiązania dalszej współpracy.

W spotkaniu wzięło udział kilka organizacji społecznych tj. Fundacja ORCHidea, Fundacja Głosem Zwierząt, Po-Dzielnia, Bank Żywności w Poznaniu, Grupa Stonewall. Pyszne przekąski dla uczestników spotkania przygotowała Spółdzielnia Socjalna Cuda Garnki. Reprezentanci organizacji zaprezentowali swoje działania i oferowane usługi, jednocześnie przedstawiając obszary, w ramach których są zainteresowani nawiązaniem współpracy z firmami. Dodatkowo, omówili konkretne potrzeby, które mogą być adresowane przez potencjalne partnerstwa biznesowe.

Spotkanie zaowocowało wymianą kontaktów między uczestnikami i wyrażeniem chęci nawiązania współpracy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.