Informacje projektowe Spotkanie sieciujące NGO i biznes
  • 10 marca 2023

Spotkanie sieciujące NGO i biznes

Kolejne spotkanie w ramach projektu: Łączenie Działań Międzysektorowych, odbyło się w Pracowni Ekonomii Społecznej - ładne rzeczy - 24 lutego 2023 roku. Celem spotkania było ukazanie sukcesów organizacji zaangażowanych w sektor ekonomii społecznej oraz stworzenie inspiracji dla firmy Grupa MTP, aby podjąć współpracę.

Grupa MTP spotkała się z przedstawicielami organizacji społecznych, aby podzielić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w współpracy z sektorem pozarządowym. Ponadto, miała możliwość omówienia planów na przyszłość oraz wyrażenia zainteresowania kontynuacją współpracy.

W spotkaniu wzięło udział kilka organizacji społecznych tj. Zazieleń Poznań, Fundacja Głosem Zwierząt, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", Lokalni w Gminie Suchy Las. Jak zwykle wyśmienite przekąski dla uczestników spotkania przygotowała Spółdzielnia Socjalna Cuda Garnki. Przedstawiciele organizacji zaprezentowali swoje inicjatywy oraz zakres usług, jednocześnie wskazując obszary, w których są zainteresowani nawiązaniem współpracy z firmami. Dodatkowo, omówili konkretne potrzeby, które mogą zostać zaspokojone poprzez potencjalne partnerstwa biznesowe.

Spotkanie zaowocowało wymianą kontaktów między uczestnikami i wyrażeniem chęci nawiązania współpracy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.