Fundacja w okresie 01.06.2020r. - 30.11.2020r. realizowała projekt Warsztatownia Ekonomii Społecznej. Głównym celem projektu było zwiększanie widoczności ekonomii społecznej i rynku zleceń dla PES (podmioty ekonomii społecznej) w Poznaniu, poprzez promowanie ekonomii społecznej i lokalnych PES wśród mieszkańców Poznania. W ramach projektu szerzyliśmy, wśród różnych grup odbiorców, pojęcie ekonomii społecznej oraz zaprezentowaliśmy w jaki sposób PES działają na otwartym rynku, na przykładzie własnej działalności. Grupę docelową stanowili mieszkańcy miasta Poznania, w tym w szczególności seniorzy oraz rodzice i nauczyciele. 


Osiągnięte rezultaty: 

- zrealizowanie spotkań/warsztatów promujących ekonomię społeczną wśród mieszkańców Poznania, 

- zapoznanie mieszkańców Miasta Poznania z działalnością wybranych podmiotów ekonomii społecznej w trakcie spotkań, 

- zapoznanie mieszkańców Poznania z działalnością Pracowni Ekonomii Społecznej, 

- promowanie wśród najstarszych mieszkańców Poznania udziału w działaniach organizowanych przez PES nastawionych na pobudzanie seniorów do większej aktywności (udział 14 seniorów w organizowanym warsztacie), 

- uświadomienie seniorom jak w prosty i niedrogi sposób mogą zmienić swoje nawyki w zakresie ekologicznych kosmetyków, 

- promowanie ekologicznego stylu życia, 

- wyposażenie rodziców i nauczycieli w umiejętności wychowawcze w duchu eko, 

- wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę na temat funkcjonowania poznańskich PES, 

- zainspirowanie nauczycieli w angażowanie się w działania proekologiczne, 

- dostarczenie nauczycielom i rodzicom pomysłów na ciekawe zajęcia z dziećmi, 

- "otwarcie" grup odbiorców na dalszą współpracę z PES.


W ramach projektu przeprowadziliśmy dwa warsztaty ekologiczne, które pokazały, jak w łatwy i niedrogi sposób można przygotować własne ekologiczne kosmetyki. Spotkania poprzedzone zostały wstępem nt. ekonomii społecznej, Dalsza część warsztatów dotyczyła ekologicznych środków myjących. Uczestnicy mieli okazję przygotować samodzielnie kolorowe i pachnące kule kąpielowe, eko pasty do zębów oraz sole kąpielowe. Ze względów obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych spotkania odbywały się w formie hybrydowej: jednocześnie w Pracowni Ekonomii Społecznej oraz w siedzibie Fundacji Niwa, a także zdalnie (uczestnicy biorący udział w formie on-line odebrali wcześniej swoje zestawy warsztatowe i łączyli się zresztą uczestników poprzez platformę zoom). W spotkaniach wzięło udział  łącznie 28 osób.


Projekt sfinansowano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego