Projekt wsparcia osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy jest realizowany ze środków przekazanych przez firmę Franklin Templeton. Partnerami Fundacji w tym przedsięwzięciu są: Stowarzyszenie Centrum PISOP, Fundacja im. Julii Woykowskiej, FundacjaTak dla Samodzielności, Fundacja Nordoff Robins Polska, Stowarzyszenie Lepszy Świat, Wielkopolski Bank Żywności oraz Pogotowie Społeczne.

Celem projektu jest pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy, które mieszkają w Wielkopolsce. Z racji złożonej struktury tej grupy społecznej oraz ciągle napływających nowych osób, nasze wsparcie będzie wielotorowe i obejmie zarówno osoby, które dopiero przyjechały lub pozostają w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, jak i te, które powoli stają na nogi i próbują się odnaleźć w nowej sytuacji. 


Działania  będą realizowane między sierpniem a grudniem 2022 r. i skupią się na 6 obszarach:

- badanie struktury, potrzeb i motywacji osób z doświadczeniem uchodźczym oraz organizacja spotkań i szkoleń dopasowanych do oczekiwań beneficjentów. (Stowarzyszenie Centrum PISOP)

- aktywizacja kobiet z Ukrainy na rynku pracy, poprzez szkolenia, spotkania z pracodawcami oraz kurs programowania komputerowego. (Fundacja im. Julii Woykowskiej),

- wsparcie rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz stworzenie bazy pomocy dla tych osób (Stowarzyszenie Tak dla Samodzielności),

- przeprowadzenie sesji muzykoterapii dla osób pozostających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. (Fundacja Nordoff Robbins Polska),

- integracja i wsparcie młodzieży z Ukrainy. (Stowarzyszenie Lepszy Świat),

- wsparcie dla punktów pomocy humanitarnej. (Wielkopolski Bank Żywności oraz Pogotowie Społeczne),

- bieżące wsparcie rzeczowe, w postaci zakupów m.in. wyprawek szkolnych oraz produktów pierwszej potrzeby (Fundacja Niwa Edukacji i Rozwoju).