• 24 listopada 2020

Współpraca się opłaca

Ostatnie spotkanie sieciujące przyniosło wiele nowych pomysłów na współpracę biznesu i organizacji społecznych. W wydarzeniu wzięły udział kolejne dwie firmy: Aquanet oraz Amica. W roli prelegentki wystąpiła prowadząca spotkanie – Ewa Gałka, prezeska Stowarzyszenia Centrum PISOP. W swojej prezentacji opowiedziała o trudnościach i korzyściach związanych ze współpracą biznesu i organizacji społecznych.

W następnej części spotkania zaprezentowano działania firmy Aquanet. Agnieszka Kaczmarek - Specjalista ds. Obsługi Korporacyjnej, opowiedziała o dobrych praktykach firmy Aquanet, związanych z działalnością charytatywną firmy, a także grantami wolontariackim.Firmę Amica reprezentowała Malwina Frydrychowicz – menedżerka ds. CSR, opowiedziała o działaniach firmy związanych z ludźmi, środowiskiem oraz ładem korporacyjnym. 

Po zaprezentowaniu swych działań przez firmy, głos zabrały organizacje społeczne tj.:

Centrum Integracji Społecznej „Darzybór” (program, którego celem jest pomoc w powrocie na rynek pracy osobom bezrobotnym);

Po-Dzielnia (główną ideą działalności Po-Dzielni jest wydłużenie życia przedmiotów, ograniczenie konsumpcjonizmu, promowanie upcyklingu i umiejętności naprawiania rzeczy);

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej (działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich);

Fundacja Zmiana Dla Jutra (organizacja, której celem jest stworzenie lepszego jutra dla siebie, dzieci oraz naszej planety, a także budowanie relacji i porozumienia między ludźmi);

Stowarzyszenie Lepszy Świat (zajmuje się  wolontariatem, wsparciem inicjatyw lokalnych, działaniami antydyskryminacyjnymi oraz międzypokoleniowymi).

Przedstawiciele organizacji opowiedzieli o swoich działaniach i usługach, a także przedstawili potrzeby w ramach których chcieliby nawiązać współpracę z firmami.

Spotkanie zaowocowało wymianę kontaktów między uczestnikami i wyrażenie chęci nawiązania między nimi współpracy.

Ze względów na wymogi sanitarno-epidemiologiczne spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Wydarzenie realizowane w ramach zadania pt.  Ekonomia Społecznie, finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.