Informacje projektowe Bądź SUPERBOHATEREM!
  • 07 grudnia 2021

Bądź SUPERBOHATEREM!

Końcówka września była bardzo intensywna na Chwaliszewie. Wreszcie mogliśmy spotkać się na żywo. Odbyły się pierwsze szkolenia pn. ABC tworzenia projektów w ramach cyklu Szkoły Tworzenia Projektów.

Cykl skierowany był do liderów organizacji pozarządowych z Poznania oraz z Wielkopolski. Cykl składał się z kilku dni szkoleniowych oraz warsztatów we wrześniu, październiku i listopadzie. 

Uczestnicy Szkoły Tworzenia Projektów:

- dowiedzieli się jak tworzyć dobre projekty
- zdobyli wiedzę o tym jak prowadzić diagnozę lokalną
- zostali objęci opieką doradcy, który skonsultował ich projekty i pomógł w poszukiwaniu źródeł finansowania
- mieli pierwszeństwo w skorzystaniu z oferty szkoleniowo-doradczej w ramach CAMP.

Program Szkoły Tworzenia Projektów: 

Szkolenie nr I:

ABC Tworzenia projektu
Uczestnicy dowiedzieli się, co to jest projekt i z jakich elementów się składa i jak je właściwie opisać. Ponadto przeanalizowali ryzyko i zastanowili się nad rezultatami. Teoria przeplatana była ćwiczeniami.

Szkolenie nr II:

Projekt jako odpowiedź na potrzeby lokalne

Udział w warsztacie zwiększył samoświadomość uczestników dotyczącą prowadzenia właściwej diagnozy przed tworzeniem projektu. Pozwolił zdobyć wiedzę na temat badania i analizy potrzeb i problemów dla danej grupy odbiorców.

Szkolenie on-line nr III:

Kontrola projektów
Szkolenie przygotowało uczestników z zakresu procedury kontroli realizacji projektów, w tym odpowiedniego opisu dokumentów, dokumentowania wskaźników, wykazywania rezultatów itp. 

Warsztat:

Ocena projektów:

Warsztat pozwolił uczestnikom spojrzeć na tworzone przez siebie projekty z perspektywy oceniających. Uczestnicy dowiedzieli się jak oceniane są wnioski, jakie elementy szczególnie brane są pod uwagę przy analizie projektów. 

Warsztat:

Aktualne źródła finansowania działań organizacji pozarządowych:
Warsztat dostarczył uczestnikom informacji dotyczących aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych z Poznania i Wielkopolski. Przybliżył zasady ubiegania się o dofinansowanie w wybranych konkursach.

Indywidualne doradztwo:

Tworzenie projektów i źródła finansowania
Każdy z uczestników Szkoły objęty został opieką doradcy w zakresie tworzenia projektów i pozyskiwania pieniędzy na ich realizację oraz w innych aspektach związanych z prowadzeniem organizacji pozarządowej.